Διαδικτυακές συνεδρίες

Οι διαδικτυακές συνεδρίες πραγματοποιούνται μέσω Skype. Εξυπηρετεί ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα- είτε λόγω απόστασης είτε λόγω προβλημάτων υγείας-  να μεταβούν στο χώρο του γραφείου μου. Στις διαδικτυακές συνεδρίες τηρείται ο κώδικας δεοντολογίας, έχουν συγκεκριμένη δομή και προγραμματίζονται μετά από επικοινωνία μαζί μου τηλεφωνικά ή μέσω e-mail. Η πληρωμή γίνεται προκαταβολικά, με κατάθεση σε προσωπικό μου λογαριασμό και αποστέλλεται απόδειξη παροχής υπηρεσιών σε στοιχεία που μου παρέχει ο πελάτης. Η διαδικτυακή Συμβουλευτική έχει πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να υποκαταστήσει την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία, που αξιοποιείται σε μεγάλο βαθμό κατά τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας.