Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Επαγγελματικός Προσανατολισμός: Στοχεύει στην ανάδυση των ιδιαίτερων  χαρακτηριστικών που διακρίνουν κάθε μαθητή, με αντικειμενικό τρόπο, ώστε η επαγγελματική του κατεύθυνση να συμβαδίζει με την προσωπικότητά του και να εναρμονίζεται με τα πραγματικά του ενδιαφέροντα, τα ταλέντα και τις ικανότητές του. Η διαδικασία αυτή προσανατολίζει το μαθητή στην επιλογή μιας επιτυχημένης εκπαιδευτικής διαδρομής, με απώτερο σκοπό την ιδανική επαγγελματική του αποκατάσταση. Τα ερωτηματολόγια που χρησιμοποιούνται αποτελούν αξιόπιστα εργαλεία, που στόχο έχουν να αναδείξουν, προσωπικά χαρακτηριστικά, ενδιαφέροντα, ικανότητες και δεξιότητες των μαθητών.