Ομαδική Θεραπεία

Ομαδική Θεραπεία:  Η ομαδική ψυχοθεραπεία, όπως και η ατομική, έχει στόχο να βοηθήσει τους ανθρώπους να βρουν τρόπους να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα που τους απασχολούν και τις συναισθηματικές τους δυσκολίες.  Στην ομαδική θεραπεία οι συνεδρίες γίνονται μεταξύ μιας ομάδας ανθρώπων με συντονισμό από έναν ή δύο ψυχοθεραπευτές. Η συμμετοχή σε θεραπευτική ομάδα γίνεται πάντα σε συνεννόηση με το θεραπευτή και αφού έχει πραγματοποιηθεί ένας ικανός αριθμός ατομικών συνεδριών.