Συμβουλευτική γονέων

Συμβουλευτική γονέων: Ο ρόλος των γονιών σήμερα χαρακτηρίζεται από μεγάλο βαθμό πολυπλοκότητας και δυσκολίας. Η συμβουλευτική γονέων απευθύνεται σε γονείς που αντιμετωπίζουν θέματα εφηβείας, σχολικής αποτυχίας, ορίων, διαζυγίου, πένθους, προβλήματα συμπεριφοράς των παιδιών, χρήσης ουσιών, κ.α. Στις συνεδρίες συμβουλευτικής γονέων αναγνωρίζονται δυσλειτουργικά «μοτίβα» συναλλαγής και αλληλεπίδρασης μεταξύ των μελών της οικογένειας και  διερευνώνται  λειτουργικότεροι τρόποι επικοινωνίας και συναλλαγής.  Σαν αποτέλεσμα,  ανακουφίζονται  ψυχικά ή ψυχοσωματικά συμπτώματα  και ενισχύονται οι δεσμοί που ενώνουν τα μέλη της οικογένειας.  Η συμβουλευτική γονέων έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των ίδιων των γονέων, ώστε να ανταπεξέλθουν αποτελεσματικά στο γονικό τους ρόλο, συμβάλλοντας έτσι στην υγιή ψυχο- συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.