Τι είναι η Ψυχοθεραπεία;

Η ψυχοθεραπεία είναι μία επιστημονική μέθοδος που αξιοποιεί το διάλογο και τη σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα σε δύο ανθρώπους, με σκοπό ο θεραπεύομενος να γνωρίσει τον εαυτό του, να έρθει σε επαφή με τις ανάγκες του και να αποκτήσει μία καινούρια οπτική, που θα τον βοηθά να κάνει επιλογές που να έχουν νόημα για τον ίδιο. Υπάρχουν πολλά είδη ψυχοθεραπείας, καθένα από τα οποία στηρίζεται σε διαφορετικά επιστημολογικά παραδείγματα (paradigms), πχ. Γνωστικο- Συμπεριφορική Ψυχοθεραπεία, Θεραπεία Gestalt, Ανθρωπιστική Ψυχοθεραπεία, Ψυχανάλυση.

Η Συστημική- Οικογενειακή Ψυχοθεραπεία, στην οποία έχω εκπαιδευτεί, αποτελεί έναν συνθετικό τρόπο σκέψης για τη ζωή γενικά.  Εστιάζει στον άνθρωπο, μέσα από το πρίσμα των συστημάτων- πλαισίων, στα οποία είναι μέρος. Είναι η θεραπευτική προσέγγιση που αντιμετωπίζει τα προβλήματα του ανθρώπου σε συνάρτηση με τα πλαίσια, στα οποία αυτός ανήκει, και με τους ρόλους που έχει τη δεδομένη στιγμή στη ζωή του.  Πιο συγκεκριμένα, διερευνάται ο τρόπος που λειτουργούμε σε κάθε σύστημα στο οποίο ανήκουμε, όπως το οικογενειακό, το εργασιακό, το συντροφικό, κλπ. Σύμφωνα με τη Συστημική προσέγγιση στη θεραπεία κάθε σύμπτωμα έχει μία προστατευτική λειτουργία, ένα νόημα για τον συγκεκριμένο άνθρωπο, στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Μέσα από την κουβέντα, ο θεραπευόμενος έρχεται σε επαφή με τον εαυτό του, τα συναισθήματά του και μαθαίνει να δίνει χώρο σ’ αυτά.