Προσωπική ανάπτυξη και ενδυνάμωση

«Ανάπτυξη» !!! Μια  λέξη που χρησιμοποιείται πολύ στις μέρες μας και σ αυτή τη δύσκολη περίοδο που ζούμε, η ανάπτυξη μοιάζει σαν το φώς που θα μας βγάλει από το τούνελ.

Η ανάπτυξη λοιπόν, είναι μία δυναμική διαδικασία και όχι μία στατική έννοια, η οποία ξεκινά από τη στιγμή που γεννιόμαστε και συνεχίζεται με διαρκή ρυθμό σε όλη τη διάρκεια της ζωής μας. Κάθε αλλαγή, κάθε πληροφορία που δεχόμαστε, συμβάλλει στην ανάπτυξη μας. Ποτέ όμως η προσωπική ανάπτυξη οδηγεί στην ενδυνάμωση ; Πως συνδέεται η προσωπική ανάπτυξη με την εσωτερική συγκρότηση των νέων ανθρώπων ; Και γιατί τελικά η προσωπική ανάπτυξη κατέχει τόσο σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη ζωή και την αναφέρουν από παιδιά, πολιτικούς μέχρι και επιστήμονες ;

Στη σημερινή κοινωνία, την κοινωνία της κοινωνικό – οικονομικής κρίσης, των αλληλοσυγκρουόμενων αξιών και της παγκοσμιοποίησης, αυτό που βιώνουν οι νέοι άνθρωποι είναι μία σταδιακή αύξηση της σύγχυσης, της ασάφειας, της σύγκρουσης και της ακινητοποίησης, τόσο στα άτομα, όσο και στις μεταξύ τους σχέσεις. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, οι έφηβοι της πατρίδας μας, οδηγήθηκαν από το στάδιο των ξεκάθαρων, δομημένων και θετικών αντιλήψεων σε ένα τραγικό αδιέξοδο.

Περισσότερα...